• Rostlina získá tvar, který je výplodem naší fantazie a uměleckých schopností. Dávejte však pozor, abyste nezašli příliš daleko a nezlomili hlavní kmen nebo důležitou větev.
  • Odstraňování nemocných/odumřelých větví nebo větví, které se o sebe třou.
  • Zajištění dobré cirkulace vzduchu a vystavení světlu mezi výhonky a větvemi.

Níže naleznete několik zahradnických tipů pro ořezávání stromů a keřů.

5 základních pravidel, která by měla být dodržována:

  1. Používejte kvalitní, ostré nůžky: mezi jednotlivými rostlinami je dezinfikujte (např. octem), abyste předešli riziku přenosu nemocí.
  2. Rostliny nikdy nestříhejte během mrazů: rostlina by těžce hojila řez a proto by hrozilo riziko onemocnění. Březen je nejlepší měsíc na prořezávání.
  3. Ořezávajte s mírou: Nezapomínejte, že krásné stromy a keře v přírodě existují i bez zásahu člověka.
  4. Vždy prořezávejte nad očkem (poučky) s průřezy směřujícími dolů a ven: to podpoří růst rostliny.
  5. Pro oříznutí stonku proveďte řez těsně na úrovni vyboulení, pomůže to snazšímu zahojení. Odtud pochází název: „vydutí jizvy“. Pokud jej odříznete blíže k větvi, nebude se dobře hojit a pokud jej odříznete příliš daleko, bude působit neesteticky (jako věšák na šaty).

Zahradnické tipy:

  • Při ořezávání větve o průměru větším než 2,5 cm použijte jako obklad pro prevenci nemocí léčivý tmel nebo hlínu.
  • Řezem odstraňte všechny mumifikované plody, které zůstaly na stromě a jsou potenciálním zdrojem spor houbových chorob včetně plísně šedé.
  • Při stříhání růží a slézů: odříznuté stonky si odložte a u kořene rostliny udělejte malý řez, který vytvoří úkryt pro užitečný hmyz. Vznikne tak mini fauna, která vám pomůže regulovat populace škodlivého hmyzu jako jsou mšice.