Nenechte plevele vysemenit 

Ptačinec žabinec, bršlice kozí noha, pěťour maloúborný, svlačec rolní, kopřivy, pýr, pcháč oset a mnoho dalších důvěrně známých plevelů všech majitelů zahrádek. Především ve vlhkých letech se jim báječně daří, a tak můžeme při každé návštěvě zahrádky obdivovat jejich chuť k životu a vitalitu.Jsou také první zelení kterou najdeme na zahrádce po zimě. Plevele svým rychlým vývojem mohou způsobit značné ztráty na kulturních plodinách. Díky svému rychlému růstu je utlačují, přerůstají , odebírají jim světlo, vláhu i živiny. Některé plevele navíc trpí stejnými chorobami a škůdci jako kulturní rostliny (virózy, mšice, svilušky ad.) a usnadňují tak jejich přenášení. Nesmíme také propást dobu odstranění ptačince žabince. Tento úporný plevel nezdolá ani mráz. A právě tento plevel již jako mladá rostlina nasazuje ohromné množství semen, která se pak roznášejí větrem.

Velmi rychle dokáže zamořit nejen kompost ale i záhony. Patří mezi jednoleté ozimé plevely.Schopností tohoto druhu je vzcházení semen v průběhu celého vegetačního období. Vyjímkou nejsou ani mírné zimy, kdy se jako jeden z prvních plevelů objeví na záhonech.Na jedné rostlině dozrává až 15 000 semen, jejich životnost v půdě je 2-4 roky. Semena jsou schopná klíčit již při teplotách 2C. Jedná se o známý a obecně rozšířený druh na celém našem území.Mladé rostliny obsahují vysoké množství vitamínu C, je proto vhodné přidávat listy do jarních salátů. Pro vlastníky křečků, morčat či papoušků dobrá rada – dávejte jim jako zdroj vitamínů svazeček žabince od okamžiku, kdy se objeví po sejití sněhu.

Přesličky rolní se dočasně zbavíte tak, že budete soustavně odřezávat několik centimetrů pod povrchem půdy každý výhonek, který se objeví.A to je téměř nemožné a velmi časově náročné. Mimo jiné, silný výskyt přesličky svědčí o nedostatku vápníku. 
Nenajdete snad jediného zahrádkáře, který by neznal bodlák pcháč rolní, patří mezi plevele vytrvalé, velmi úporné a těžko hubitelné, hluboko kořenící s kořenovými výběžky.  

Nejprve je nutné zabránit rostlinám v kvetení, neboť v jednom květním úboru je až 80 nažek. Ty jsou pak následovně roznášeny větrem do velké vzdálenosti a v zemi si uchovávají klíčivost po dobu 6 let.mechanická likvidace rostlin i s kořeny je obtížná, koření do velké hloubky a velice dobře regenerují i malé zbytky kořenů. 

Dalším obtížným plevelem, který se objevuje časně z jara jsou kopřivy. Jejich mohutný, pod povrchem rozvětvený kořenový systém umožňuje kopřivám neustále dorůstat a navíc prosazovat se do šířky. Pokud včas nezasáhneme proti kopřivám během několika týdnů prorostou kulturními rostlinami a mohou je snadno zlikvidovat. 

Smetanka lékařská se objevuje velmi záhy po zimě a pokud ji necháme nekontrolovaně růst, během několika let bude všude. Vzhledem k mohutnému kůlovému kořenu, zasahuje poměrně hluboko a tak pro její likvidaci budeme volit tzv. “dloubáky“, tedy pevné nástroje, kterými se snažíme pokud možno vyrýpnout celý kořen. 


Mezi ty nejúpornější patří bršlice kozí noha. Pokud roste na volném prostranství a v bezprostřední blízkosti nejsou žádné kulturní rostliny, je nejvhodnější zasáhnout herbicidy.Přesto je nutné provádět postřik pouze za bezvětří, aby se větrem postřiky nedostaly i na kulturní rostliny, které by mohly být vážně ohroženy. Aplikace růstových herbicidů bodově je sice pracnější, ale i tak je účinnost pouze dočasná. Bršlice  totiž koření pomocí rozvětveného kořenového systému, až 20 cm pod povrchem.
Tak se ke kořenům dostane poměrně málo účinné látky. Bršlici je proto vhodnější nechat trochu povyrůst, aby vytvořila dostatek listové plochy, kterou pak postříkáte a do kořenového systému pronikne větší množství účinné látky. Ošetření se pak ale vyplatí opakovat po 2 až 3 týdnech, tedy v době, kdy se objeví čerstvě vyrašené lístky. Právě v období od dubna do června dosáhnete tímto postupem nejlepších výsledků.

“Existují dva způsoby likvidace plevelů – mechanicky anebo chemicky, za pomocí herbicidů.”

Pokud tedy budete vybírat vhodný herbicid, šetrný k životnímu prostředí, vyplatí se Keeper zahrada. Jedná se o neselektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou určený k ničení plevelů na nezemědělských plochách. Kombinace dvou účinných látek přípravku hubí většinu běžných plevelů včetně kořenů a zároveň vytváří v povrchové vrstvě půdy herbicidní bariéru proti vzklíčení semen.


Keeper zahrada je neselektivní (totální) listový a půdní herbicid, který působí na již vzrostlé plevele včetně jejich kořenů a rovněž brání vzcházení plevelných semen. Zabezpečuje ochranu proti jednoletným a víceletým plevelům jako jsou trávy, pcháče, merlíky, heřmánky, kopřivy, jitrocele, řebříčky a další. První účinky jsou patrné po 7 dnech a k úplnému uhynutí dojde do 28 dnů. Působí až po dobu 3 měsíců.


Keeper zahrada se dá báječně využít i na nezpevněných plochách, kolem okrasných keřů a stromů, s herbicidním krytem i kolem ovocných hluboko kořenících dřevin. Aplikuje se v dávce 4,5 ml na 0,5 l vody na 10 m2. Postřik se provádí nejlépe ve fázi 6-8 listů plevelů 1x ročně.